1位
Disko-Muzik Q
86
22
2位
kter Q
54
37
3位
tetsukamp Q
48
4
4位
abetom Q
6
1
5位
eitoc Q
2
1
6位
himejima Q
0
0
7位
koheiokuno Q
0
0
8位
marimor Q
0
0
9位
masahiiiro Q
0
0
10位
hetare-kun Q
0
0
11位
rmasamori Q
0
0